Vedligeholdelses-træning

Når genoptræningsfasen er overstået overgår mange til vedligeholdelses trænings fasen.

Hvis udsigterne til forbedring er ude af syne, tilbydes der ifølge loven vedligeholdelsestræning.

For de personer som gerne vil forsøge at komme længere end det som det offentlige
tilbyder, hjælper vi gerne med gratis vejledning.